30.03.-03.04.2020р. (учитель Комащук Л.А.)

31.03. Тема. Розв'язування задач. Самостійна робота. Завдання для самоперевірки 1-7 с. 258.

01.04. Тема. Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи. Домашнє завдання: повторити §28 - §35, виконати вправу 35 (5-7) с.226.

03.04. . Тема. Контрольна робота. Рух і взаємодія. Закони збереження. І частина. Домашнє завдання: Повторити формули, закони теми "Рух і взаємодія".

06.04. - 10.04

07.04. Тема. Взаємодія. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Домашнє завдання: §36 - записати конспект, запитання 1-4, с.229 - усно, вправа 36 (1-6) - письмово.

08.04. Тема. Розв'язування задач. Домашнє завдання: Повторити §36, виконати задачі №22.4-22.23 (Збірник задач з фізики. 10 кл. Ф.Я.Божинова та інші). Задачі виконати за рівнями складності.

10.04. Розв'язування задач. Самостійна робота.

13.04 - 17.04.

14.04. Тема. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики. Завдання:опрацювати §37 - записати конспект, запитання 1-5 с.233 - усно, виконати вправу 37 (1-3) - письмово.

15.04. Тема. Розв'язування задач. Завдання: повторити §37, виконати письмово вправу 37 (4,5).h Виконати завдання за посиланням ttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=767787

17.04. Тема. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Завдання: опрацювати §38 - законспектувати матеріал, виконати вправу 38 (1,2).

21.04. - 24.04.

21.04. Тема. Розв'язування задач. Завдання: повторити §38, виконати вправу 38 (3,4). Виконати завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=536941

22.04. Тема. Розв'язування задач. Самостійна робота. Завдання: повторити §38, виконати самостійну роботу за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=918849 .

24.04. Тема. Розв'язування задач. Завдання: повторити §38, виконати №№24.20, 24.24, 24.37.

27.04 - 30.04

28.04. Тема. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження. Завдання: опрацювати §39 - скласти конспект, дати усно відповідь на запитання 1 - 7 с. 248, виконати письмово вправу 39 (1 - 3).

29.04. Тема. Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії. Завдання: виконати роботу за інструкцією на с. 241 -243 або експериментальне завдання на с.249 у підручнику. Записати висновки.

04.05 - 08.05

05.05. Тема. Розв'язування задач. Завдання: виконати письмово №№23.7, 23.13, 23.25 (Збірник задач з фізики. І.Ю.Ненашев).

06.05. Тема. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. Завдання:виконати письмово 23.4, 23.16, 23.18.

08.05. Тема. Контрольна робота №6. Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ. Завдання: виконати контрольну роботу.

12.05 - 15.05

12.05. Тема. Захист учнівських проектів. Виконати проект за однією з тем с. 260 за підручником.

13.05. Тема. Захист учнівських проектів. Виконати проект за однією з тем с. 260 за підручником.

15.05. Тема. Підсумковий урок. Завдання: повторити §36-39, виконати тести 8-15 с.259.

18.05 - 22.05

19.05. Тема. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Завдання: підготувати письмове повідомлення за самостійно обраним питанням теми, опрацювати §40, с.250.

20.05. Тема. Фізика і науково-технічний прогрес. Завдання: підготувати письмове повідомлення на одне із питань даної теми (Інтернет-джерела).

22.05. Тема. Фізика і екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії. Завдання: підготувати презентацію або повідомлення на відповідну тематику, опрацювати матеріал на с.261-263.

25.05 - 29.05

26.05. Тема. Альтернативні джерела енергії. Завдання: підготувати повідомлення, опрацювати матеріал на с.264 – 265.

27.05. Тема. Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі. Завдання: використавши інтернет-джерела, підготувати виступ з даної теми і здати в письмовій. формі.

29.05. Тема. Підсумкове оцінювання.

Кiлькiсть переглядiв: 434

Коментарi