30.03. - 03.04.2020 р. (учитель Комащук Л.А.)

30.03. Тема.Навчальний проект. Домашнє завдання: виконати проект за однією з тем. Теми: 1) Розвиток судно- та повітроплавання. 2) Дослід Торрічеллі. 3) Спостереження за зміною атмосферного тиску. 4) Насоси.

01.04. Тема. Розв'язування задач. Виконати письмово завдання для самоперевірки с.192-193.

06.04. - 10.04.

06.04. Тема. Контрольна робота 4. Взаємодія тіл. Тиск. Домашнє завдання: Повторити §22 - §29, виконати варіант 2 контрольної роботи №4.

08.04. Тема. Механічна робота. Потужність. Завдання: опрацювати §§30, 31 - записати конспект, запитання 1-7 с. 203 - усно, виконати вправу 30 (4,5), вправа 31 (2,3) - письмово.

13.04 - 17.04.

13.04. Розв'язування задач. Завдання: повторити §§30, 31, запитання 1-4 с. 207 - усно, виконати вправи 30 (6,7), 31 (5,6,7) - письмово.

15.04. Тема. Механічна енергія та її види. Завдання: опрацювати §32 - записати конспект, дати усно відповідь на запитання 1-10 с. 213, виконати письмово вправу 32 (4, 5, 6).

21.04 - 24.04

22.04. Тема. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування. Завдання: опрацювати §33 - записати конспект, дати усно відповідь на запитання 1-4 с. 218, виконати письмово вправу 33 (5, 6, 7).

27.04 - 30.04

27.04. Тема. Розв'язання задач. Самостійна робота. Завдання: виконати самостійну роботу.

29.04. Тема. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля. Завдання: опрацювати §34 - записати конспект, відповісти усно на запитання 1 - 8 с. 225, виконати письмово вправу 34 (1-5)

04.05 - 08.05

04.05. Тема. Лабораторна робота №11 Вивчення умови рівноваги важеля. Завдання: Повторити §34, виконати завдання с.226 (за допомогою віртуальної лабораторії).

06.05. Тема. Рухомий і нерухомий блоки. Завдання: опрацювати §35 –записати конспект, відповісти усно на запитання 1-7 с.231, виконати письмово вправу 35 (1-4) с.232.

12.05 - 15.05

13.05. Тема. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів. Завдання: опрацювати §35 – записати конспект, відповісти усно на запитання 1 – 6 с. 237, виконати письмово вправу 35 (1-3).

18.05 - 22.05

18.05. Тема. Розв’язування задач. Лабораторна робота №12. Визначення ККД простого механізму. Завдання: повторити §36, виконати вправу 35 (4-7).

20.05. Тема. Навчальний проект №4. Виконати проект за однією з тем: 1) Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. 2) Прості механізми у побутових пристроях. 3) Біомеханіка людини. 4) Використання енергії природних джерел.

25.05 - 29.05

25.05. Тема. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. Завдання: повторити §30 - §36, виконати тести с. 242 – 243.

27.05. Тема. Контрольна робота №5. Механічна енергія і робота. Завдання: виконати контрольну роботу (варіант 1).

Кiлькiсть переглядiв: 142

Коментарi